طناب صیادی

طناب صیادی

محصول فوق از مواد اولیه پلی پروپیلن تهیه و تولید می شود و کاربرد آن بیشتر بافتن مبلمان چوبی و بسته بندی فرش طناب های حایل در انواع تورهای ماهیگیری و صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد.