نخ تابیده (بیلر)

نخ تابیده (بیلر)

محصول فوق از دو نوع مواد اوليه ( پلی اتيلن ، پلی پروپیلین) تهیه و تولید می شود و هرکدام کاربرد خاص خودش را دارا می باشد. نخ های تابیده در دو نوع ضخیم و نازک تهیه میشود -که نوع ضخیم آن مقاومت و دوام بیشتری را دارا می باشد و برای بسته بندی های بزرگ و سنگین به کار برده می شود. از نوع دیگری از نخ های تابیده این کارخانه می توان به نخ تابیده پلمپ وزیگزال اشاره کرد که عمدتاً مصرف این دونخ تابیدہ (بیلر) ہرای بافت تسمه برای بلند کردن کیسه های جامبو بگ و پالتی می باشد.