طناب بسته بندی

طناب بسته بندی

طناب به عنوان وسیله ای برای بسته بندی و نقل و انتقال کالا و بسیاری کاربردهای دیگر از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است. طناب های تولیدی این کارخانه از مواد اولیه ( پلی اتیلن، پروپیلن ) تولید می شود. طناب های تولیدی این واحد عمدتاً به دو گروه طناب صیادی و طناب نایلونی تقسیم می شود که هرکدامر کاربرد خاص خودش را دارا می باشد.