نخ دروگر(علوفه بندی)

نخ دروگر(علوفه بندی)

نخ های علوفه بندی که بخشی از نخ های تابیده را شامل می شود منحصرا از مواد پلي پروپیلن تولید می شود. ویژگی هایی که مواد پلی پروپیلن برای این نوع محصول دارد برای بسته بندی و پرس
 انواع علوفه جات و کاه به کار می رود به شرح ذیل است:
1 - در برابر اسیدها، آهک ها و سایر قلیاها مقاوم است.
2 - هیچ گونه آسیبی به احشام نمی رساند.
3 - در برابر تابش نور مستقیم خورشید مقاوم است و نمی پوسد
4 - وزن آن کمتر از نصف وزن نخ سیزال است.